Algemeen

IT-Essence biedt cursussen en trainingen aan over recente en bewezen ontwikkelingen op het gebied van software engineering. Omdat de cursussen bestaan uit een verzameling van min of meer onafhankelijke modules, kan de inhoud snel aangepast worden aan specifieke wensen van de cursisten.

Momenteel kunnen drie cursussen aangeboden worden: agile awareness, Maven & Continuum en test-driven development.

Maven & Continuum course

Samenvatting

In uitgebreide cursus die bestaat uit presentaties, demonstraties en oefeningen, worden de cursisten niet alleen bekend gemaakt met Maven als tool, maar ook als concept. Daarnaast wordt substantiële aandacht besteed aan een omgeving waarin organisaties optimaal de vruchten zullen kunnen plukken van op Maven gebaseerde projecten, waaronder zowel principes van agile software ontwikkelen vallen als IT infrastructurele aspecten. Oefeningen, praktische toepassingen, "tips & tricks" en enige "best practices" maken integraal onderdeel uit van deze cursus. Uiteindelijk zullen de deelnemers kunnen onderbouwen hoe en waarom continue integratie een makkelijke en logische stap volgende stap wordt naar een volledig geautomatiseerd bouw proces.

Doelgroep

De cursus Maven & Continuum is bedoeld voor ontwikkelaars en technisch medewerkend voormannen die serieus overwegen om Maven in te zetten in huidige en/of toekomstige projecten.

Vereisten

Een minimale bekendheid met het gebruik van de command line (Windows of Linux) en XML is vereist, samen met op zijn minst enige conceptuele kennis van Java software ontwikkeling en object oriëntatie. Enige ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van JEE projecten wordt aanbevolen.

Agile awareness

Samenvatting

"Customer satisfaction through early and continuous delivery of valuable software" is de eerste van 12 principes achter het zogenaamde "agile manifesto". Deze cursus behandelt alle kenmerken van agile en iteratieve ontwikkel methodieken, zoals time-boxing, incrementele ontwikkeling, test-driven development en continue integratie. Deelnemers zullen een solide grip krijgen op hoe deze concepten correleren en hoe ze zullen leiden tot een significante toename in productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid. Uiteraard komen de karakteristieke kenmerken en een categorisatie van de meest populaire methodieken uitgebreid aan de orde: eXtreme Programming, de Unified Process en Scrum. Tevens wordt de deelnemers een planning voorgesteld met betrekking tot integratie en aanpassingen voor organisaties die op het punt staan om zo'n transitie te maken.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor projectleiders, aankomende proces coaches en ontwikkelaars, die op het punt staan de volgende stap te zetten in hun sofware ontwikkel proces.

Vereisten

Een conceptuele kennis met betrekking tot software ontwikkeling en bekendheid met de continue uitdagingen en veranderingen die onlosmakelijk ermee verbonden zijn, verhogen de effectiviteit van deze cursus.

Test-driven development

Samenvatting

Na het volgen van deze cursus zullen de deelnemers overtuigd zijn van de voordelen die test-driven development (TDD) heeft te bieden. Door de substantiële hoeveelheid praktische voorbeelden en oefeningen in deze cursus, zullen de deelnemers niet alleen in staat zijn om TDD in de praktijk te brengen, maar zullen ook net zo gemotiveerd zijn om deze concepten in hun dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Hoewel de cursus start met de beginselen van unit testen, zullen we langzamerhand toewerken naar meer geavanceerde onderwerpen, waaronder testen met annotaties (Junit 4 & Java 5), testen met mock frameworks (jMock vs. EasyMock) en de voor- en nadelen bediscussiën van het testen op basis van mock objecten en op bassis van stubs. Aan het eind worden nog enige metrieken behandeld die gebruikt kunnen worden om de test coverage te kwantificeren.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor zowel junior als senior Java software ontwikkelaars. Uiteraard kan deze cursus niet gemist worden door iedereen die werkt of gaat werken in een team dat ontwikkelt volgens de principes van moderne iterative (agile) software methodieken zoals RUP en XP.

Vereisten

Ervaring met de programmeertaal Java wordt verondersteld. Bekendheid met Java 5 (in het bijzonder het concept van annotaties) is aanbevolen, maar wordt niet vereist.